คลาสเรียนแปลกที่สุด ที่เกาหลีใต้

คลาสเรียนแปลกที่สุด ที่เกาหลีใต้

คลาสเรียนแปลกที่สุด
คลาสเรียนแปลกที่สุด

คลาสเรียนแปลกที่สุด แต่มีอยู่จริงในมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขาในเกาหลีใต้ รวมอยู่ในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ไม่ต้องการเรียนแบบเดิม ๆ ต้องการสิ่งใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ในมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจำเป็นต้องมีหลักสูตร เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาไปในทิศทางต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน สอดคล้องกับภูมิหลังทางสังคมตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้น

 • คลาสออกเดต วิชาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานการสร้างครอบครัวการบ้านที่น่าสนใจคือนักเรียนจะได้รับแบบฝึกหัดการออกเดท 1 เดือนโดยจะต้องเปลี่ยนคู่รัก 3 คู่ก่อนจบภาคการศึกษาซึ่งชั้นเรียนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยดงกุก
 • คลาสปลาดิบ อาจสงสัยว่ามันเป็นคลาสแปลก ๆ และ ไม่คาดคิดว่ามันจะมีอยู่จริงในโลกนี้ โดยให้นักเรียนกินปลาดิบให้หลากหลายเพื่อให้รู้รสชาติที่ไม่เหมือนกันของปลาแต่ละชนิดที่มาจากธรรมชาติหรือเป็นปลาเลี้ยง? และที่สำคัญนักเรียนต้องส่งต่อความรู้นี้ให้กับผู้อื่น ชั้นเรียนนี้เปิดสอนในหลายแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูคยอง
 • คลาสชิมไวน์ ก็น่าสนใจไม่น้อย นักเรียนจะต้องชิมไวน์แต่ละชนิด ในการแยกแยะรสชาติรวมถึงการศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มไวน์ที่ถูกต้องซึ่งคลาสนี้เปิดสอนที่ Soongsil University
 • คลาสเพลงลูกทุ่งของชาวยุโรปแถบเทือกเขาแอลป์ คลาสนี้มีสไตล์มากเพราะเป็นคลาสเฉพาะสำหรับวัฒนธรรมการร้องเพลงของประเทศที่มาจากเทือกเขาแอลป์อันห่างไกล เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะดนตรีวัฒนธรรมการร้องเพลง ฯลฯ ชั้นเรียนนี้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยฮันยาง
 • คลาสยิงปืน ในประเทศไทยยังมีหลักสูตรการยิงปืนโดยทั่วไปซึ่งไม่รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แต่ในเกาหลีใต้มีการเสนอชั้นเรียนยิงปืนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรียนรู้ฝึกฝนและเชี่ยวชาญและอาจก้าวไปสู่นักกีฬาในอนาคต เปิดที่มหาวิทยาลัยสตรีซุกเมียง
 • คลาสศิลปะการแต่งหน้า โดยการสอนการแต่งหน้าและการฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนอกจากนี้คุณต้องเรียนรู้ส่วนผสมที่แตกต่างกันของเครื่องสำอางประเภทขนาดสีและความเหมาะสมกับสภาพผิวแต่ละประเภท ชั้นเรียนนี้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยสตรีซองชิน
 • คลาสแห่งความสำเร็จ ด้านความรักและความสำเร็จในชีวิตแต่งงาน ชั้นเรียนที่สอนให้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความรักการใช้ชีวิตในครอบครัวเป็นที่น่ารู้ว่าคนดังกำลังสอนและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขากับนักเรียน ชั้นเรียนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยอินฮา

Weird class But they actually exist in many universities in South Korea. Included in the curriculum to give students the opportunity to learn more to meet the lifestyles of modern people who do not want to learn the traditional way and want new things to apply in their daily life.

 • Dating class An interesting subject is marriage, family building, homework, and students are given a 1 month dating exercise where 3 couples will be changed before the end of the semester, which is at Dongguk University.
 • Sashimi class One might wonder if it was a strange class and was not expecting it to exist in this world. By having students eat a variety of raw fish in order to know the different tastes of each type of fish that are natural or farmed? And most importantly, students must pass on this knowledge to others. This class is offered in a number of locations, including Pukyeong National University.
 • Wine tasting class Is no less interesting Students are required to taste each type of wine. To identify flavors and to study and learn the right wine culture, this class is offered at Soongsil University.
 • European country music classes in the Alps. This class is very stylish because it is specific to the singing culture of a country from the distant Alps. To study history, art, music, singing culture, etc. This class is offered at Hanyang University.
 • Shooting class In Thailand there are also general shooting courses which do not include university courses. But in South Korea, shooting classes are offered to promote off-campus learning. To enable students who are interested in learning, practicing and mastering and possibly moving on to future athletes. Opened at Sookmyeong Women’s University

คลาสเรียนแปลกที่สุด ที่เกาหลีใต้

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : evolvewithmike.com

Recommended Articles