สิ่งใดฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด

สิ่งใดฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด

สิ่งใดฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด

มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ แต่ก็มีบางสิ่งที่ฆ่าชีวิตมนุษย์เร็กว่าวัยอันควร นั่นก็คอยุงนั่นเองค่ะ ดูอินโฟกราฟิกแล้วทึ่ง! เมื่อยุงกลายเป็นความตายอันดับหนึ่งของมนุษยชาติทั่วโลกในหนึ่งปีมีผู้เสียชีวิตจากยุง 725,000 คนต่อปีด้วยโรคมาลาเรียไข้เลือดออกและโรคอื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะ คำว่าโรคพาหะไม่ใช่คำพูดเหลวไหล เพราะนั่นหมายถึงจำนวนเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตจากยุงมากกว่าหนึ่งคนต่อนาที

และสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดรองลงมา มนุษย์ที่เสียชีวิตในสงคราม อุบัติเหตุ อาชญากรรม การฆาตกรรม ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในมนุษย์เป็นอันดับสองรองจากยุง 475,000 ต่อปี และต่อมาเป็น งูยังเป็นอันตรายทำให้เสียชีวิต 50,000 คนทั่วโลกจากพิษของงู ประเภทต่างๆ

Humans are born old, hurt and die. It’s normal. But there are things that kill human lives more quickly than they should. That is sure enough mosquito neck. Look at the infographic and be amazed! When mosquitoes become the number one death for humanity worldwide, in one year 725,000 mosquitoes die annually from malaria, dengue and other mosquito-borne diseases. The word “carrier disease” is not an absurd word. Because that means the average number of mosquito deaths per minute is more than one person.

And the second most common cause of death. Humans killed in war, accidents, and total homicide crimes that occur in humans are second only to 475,000 mosquitoes annually, and later as snakes, still endangered, killing 50,000 worldwide from the venom of snakes. Various categories

Dogs, dogs, or dogs are man’s best friend, and the record hitting the record for 25,000 people per year is dead.

Tsetse Fly is a medium sized fly. Fortunately, it’s only found in Africa. Is a carrier of sleep disorder or loneliness It is difficult to observe that sometimes the symptoms of an infected person occur 2-4 months after exposure.

สิ่งใดฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : evolvewithmike.com

Recommended Articles