ใครสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

ใครสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

ใครสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานวิจัยทางทหารของกองทัพสหรัฐฯ ในปีพ. ศ. 2489 หรือประมาณ 75 ปีที่แล้ว

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่พัฒนาเรียกว่า ENIAC

(Electronic Numerical Integrator And Calculator) มีความยาว 80 ฟุตและหนักถึง 30 ตัน ใช้หลอดสุญญากาศ 18,000 หลอด

หลังจาก ENIAC ถือกำเนิดขึ้นเป้าหมายการพัฒนาคอมพิวเตอร์ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ดังนี้

  1. ขนาดเล็กความเร็วสูงความแม่นยำในการคำนวณค่า
  2. กำลังมากขึ้นการทำงานของเครื่องต้องมีประสิทธิภาพสูงเสถียรภาพการประมวลผลต้องรวดเร็ว และหน่วยความจำต้องมีมากขึ้น
  3. ค่าใช้จ่ายจะต้องถูก และ ถูกลงตามขนาดที่เล็กลง

ENIAC เป็นเครื่องต้นแบบและเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้หลอดสุญญากาศ ในยุคที่สองคอมพิวเตอร์ถูกเปลี่ยนจากหลอดสุญญากาศขนาดใหญ่เป็นทรานซิสเตอร์ของอุปกรณ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กคือสารกึ่งตัวนำ เซมิคอนดักเตอร์


The world’s first computer was developed by the US Army’s Military Research Service in 1946, roughly 75 years ago.

The first computer developed was called ENIAC

(Electronic Numerical Integrator And Calculator) is 80 feet long and weighs 30 tons and uses 18,000 vacuum tubes.

After ENIAC was born, the goals of computer development set out its development directions as follows:

  1. Small size, high speed, computation accuracy
  2. More power, machine operation must be high efficiency, processing stability must be fast. And the memory needs to be more.
  3. The cost has to be cheaper and cheaper by the smaller size.

ENIAC is the prototype and the first computer to use vacuum tubes. In the second generation, computers were converted from large vacuum tubes to device transistors. Small electronic devices are semiconductors. Semiconductor

Supercomputers (Supercomputers) are large computers. Has a high speed Has the highest processing unit The maximum storage unit is used for military units. Various research agencies and weather forecasts Aircraft design, etc.

ใครสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : evolvewithmike.com

Recommended Articles