นมควรดื่มเวลาไหน!

นมควรดื่มเวลาไหน!

นมควรดื่มเวลาไหน!

การดื่มนมในเวลาที่เหมาะสม ดื่มเวลาไหนคุณได้รับประโยชน์มากที่สุดและสิ่งต้องห้ามเวลาดื่มนม ไม่ว่าจะเป็นการดื่มนมร่วมกับยา ฯลฯ สิ่งใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

การดื่มนมเป็นประจำนั้นดีต่อสุขภาพของคุณแน่นอน แต่คุณจะดื่มนมอย่างไรให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุด?

1 ควรแบ่งเวลาดื่มนมให้ได้ผลดีมากที่สุด ช่วงเช้าระหว่าง 5-7 โมงเช้าเป็นช่วงที่ลำไส้ใหญ่เริ่มทำงาน การดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลานี้เหมาะสมที่สุด เนื่องจากจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวจะกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีขึ้น

2 ช่วง 7-9 โมงเช้าเป็นช่วงที่กระเพาะอาหารเริ่มทำงาน และร่างกายของคุณเริ่มต้องการพลังงานเพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวันในช่วงนี้ให้ดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ หรือนมมอลต์จะดีที่สุด

3 เวลา 9 โมงถึงเที่ยงเป็นเวลาที่สมองเริ่มต้องการกระตุ้นเต็มที่ การทานโยเกิร์ตไขมันต่ำ จะกระตุ้นสมองได้ดีที่สุด

4 ช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่าย 3 เป็นเวลาของระบบย่อยอาหาร ของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กขณะนี้กระเพาะอาหารจะเริ่มปล่อยกรดออกมา การดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลานี้ช่วยให้ลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น ที่สำคัญคุณควรดื่มหลังอาหาร

5 ช่วงบ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นเป็นเวลาของการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ ควรเลือกดื่มนมเปรี้ยวอีกครั้ง เพื่อช่วยกระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะขับของเสียออกจากร่างกายได้ดีขึ้น

6 ช่วงเวลา 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มเป็นเวลาของการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต และเยื่อหุ้มของหัวใจร่างกายมีความต้องการวิตามินซีและวิตามินอีสูงมาก แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรกินอาหารมากเกินไปในมื้อนี้ ดังนั้นการเลือกดื่มนมเปรี้ยวในช่วงนี้ จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด

7 ช่วงสุดท้ายของวัน 3ทุ่มถึง 5ทุ่ม เป็นเวลาที่ร่างกายต้องการความอบอุ่นและแคลเซียมดังนั้นการดื่มนมอุ่น ๆ ในเวลานี้จึงเหมาะอย่างยิ่ง และเป็นช่วงที่ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีที่สุดอีกด้วย

Drinking milk at the right time. When to drink milk you get the most and what is forbidden when drinking milk. Whether it is drinking milk and medicine, etc., something nearby that should not be overlooked.

Drinking milk regularly is good for your health. But how do you drink milk to get the most from your body?

1 Should be divided when drinking milk is the most effective. The morning between 5-7 in the morning is when the colon begins to work. Drinking curd during this time is best. This is because the microorganisms in fermented milk stimulate the colon to work better.

2 From 7-9 a.m., when the stomach starts to work. And your body starts to need energy to use in the daily routine, drink pasteurized milk. Or malt milk is best.

3 9 AM to noon is the time when the brain begins to need full stimulation. Eating low-fat yogurt It stimulates the brain best.

4 The hours of noon to noon 3 are digestive time. Of the stomach and small intestine now the stomach will begin to release acid. Drinking curd during this time helps the small intestine to digest and absorb food better. Most importantly, you should drink it after meals.

5 Afternoon 3 to 5 o’clock is the time of bladder work. Should choose to drink sour milk again. To help stimulate the bladder to expel waste from the body better.

นมควรดื่มเวลาไหน!

สนับสนุนโดย macau8889

แนะนำติชมได้ที่ : evolvewithmike.com

Recommended Articles